Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Kvkk Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

www.modacadiri.com alan adlı internet sitesi (“Web Site”) Hocaalizade Mahallesi Atatürk Caddesi OSMANGAZİ / BURSA adresinde faaliyet gösteren Gürdal Giyim Mağazacılık Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işletilmektedir. Şirket, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemekten, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, Web Site’yi kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirket, Web Site’yi kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya Web Site’yi kullanırken, bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılarak toplanan ve kimliğinizi belirlemeye doğrudan olanak vermeyen bilgiler de, kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelinde toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler ise anonimleştirilmiş, bir araya toplanmış ve özetlenmiş bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz demo talep formu, iletişim formu, e-bülten formu, destek sistemi, çağrı merkezi ve üyelik formundaki bilgilerin İlgili Kişi tarafından doldurulması suretiyle toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, IP adresi kaydedilmekte ve kullanılmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirketimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirebilir veya kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması
 • Pazar araştırması yapılması
 • İstatistik oluşturulması ve analiz edilmesi
 • Ürün ve hizmet bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesi
 • Kullanım analizi yapılması
 • İş ilişkilerinin yürütülmesi
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması
 • Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri yapılması
 • Şirketin düzenlediği etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş başvurularının değerlendirilmesi
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması
 • Şirket Web Sitesi’nin ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirket politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere aktarılması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel Web Site kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik yollarla, sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen sebeplerle toplanmaktadır.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

KVKK gereği;

 • Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılan kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
 • Mevzuatta açıkça belirtilen kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleme ve paylaşma hakkımız saklıdır.
 • Yürürlükteki kanun veya düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rızanız olmaksızın işleyebiliriz.

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, bulut hizmet sağlayıcıları, iş birliği yapılan danışman ve anlaşmalı kuruluşlar, reklam ve pazarlama ajansları ile anonimleştirilmek suretiyle paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili veri sorumlusuna açık rıza göstermektesiniz.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Web Site’ye giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız otomatik olarak aşağıdaki verileri (“veri günlüğü”) internet sunucumuza aktarır ve bu veriler kayıt altına alınır:

 • Giriş tarihi ve zamanı
 • Başvuru internet sitesinin URL’si
 • Alınan dosyalar
 • İletilen veri miktarı
 • Tarayıcı tipi ve versiyonu
 • İşletim sistemi
 • IP adresi
 • İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı

Bu bilgiler teknik amaçlarla gereklidir ve sadece istatistiksel amaçlarla analiz edilerek sonrasında silinir.

Çerezler

Web Site’yi kullanırken “çerezler” den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, tarayıcı tipi, işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Çerezler siteyi kullanımınızı kolaylaştırır ve teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

Çerezleri deneyiminizi geliştirmek, güvenliği artırmak, siteyi ziyaret eden kişi sayısını ve kullanım amacını anlamak için kullanırız. Çerezlerin kullanımını tarayıcı ayarları ve diğer araçlarla kontrol edebilir ve kullanımını durdurabilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Şirket, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram sosyal ağlarının eklentilerini kullanmaktadır. İnternet sitemizde bu eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, eklentiler başlangıçta etkisizdir. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsınız ve veri aktarımı için onay verirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’in aşağıda yer alan iletişim adresine yazılı olarak veya KVKK kapsamında belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunuz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan alınacaktır.

İletişim

Gürdal Giyim Mağazacılık Ltd. Şti.
E-posta: info@modacadiri.com
Telefon: 444 6 352
Adres: Hocaalizade Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 OSMANGAZİ / BURSA

Aydınlatma metnimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Haklarınız ve veri güvenliğiniz bizim için önemlidir.

Gürdal Giyim Mağazacılık Ltd. Şti.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.